Performance Group

Performance Group

O kurze

Tento kurz je venovaný všetkým, ktorí sa neboja choreografií a majú radi výzvy. Naši lektori pripravia jedinečnú choreografiu a počas šiestich lekcií kurzu vás ju naučia.

Chcete hodiny, na ktorých sa zabavíte, zapotíte a naučíte sa niečo nové a nečakané? Performance Group je ako pre vás!
Choreografie môžu byť párové alebo sólové. Podmienkou prihlásenia sa do Perfomance Group je absolvovanie kurzu Lindy Hop 3 – Swing It Out.

Performance Group – Chorus Line je špeciálny kurz určený čisto pre ženy. Môžete sa na ňom naučiť sólovú choreografiu, na ktorej sa na lekciách bude pracovať od základov až po “výsledný produkt” – choreografia vhodná aj na javisko! Pripravte sa na detailnú prácu na tanečných krokoch, špeciálnu pozornosť venovanú estetike pohybu, či dokonca návody na swingom inšpirované líčenie a kostýmy.
Podmienkou registrácie na Performance Group – Chorus Line je úspešné absolvovanie auditions, ktoré budú ohlásené vždy pred otvorením kurzu.
Pre kurzy Performance Group je typická detailná práca, ktorá môže trvať dlhšie než jednu vlnu kurzov – 6 lekcií a tak jeden kurz môže byť roztiahnutý na viac vĺn (napr.: Performance Group – Chorus Line 1, 2, 3)